INFORMATION

相關文章

【雨水破壞車漆?】

仲以為落雨等於洗車?
雨水中嘅微酸性,對汽車車身上嘅蠟質同車漆一定有影響,所以最好就係盡快用清水沖洗乾淨。如果想對抗酸雨,可以嚟Champion使用蒸AUTOTRIZ 3D納米矩陣鍍膜,納米鍍膜牢牢粘合於車漆表面,可以長久保護車漆表面,更能有效抵禦紫外線、酸雨等外來衝擊,唔使每次落雨都沖水一次啦!

Leave a Reply