INFORMATION

相關文章

愛車除異味

老婆仔女好鍾意買街頭小吃喺車廂入面慢慢嘆,嘆係嘆喇,不過同時搞到車廂好大陣味🤮
唔駛驚,亦都唔洗換咗個老婆嘅🤣
只要定期搵Champion做個蒸氣消毒車廂內籠就唔洗愁啦!
✨Champion採用美國專業Ozone殺菌清潔科技Medi Air及認可消毒殺菌噴霧✨
✅ 全面滅菌
✅ 車廂消毒
✅ 起漬
✅ 除臭
✅ 提高車廂空氣質素