INFORMATION

相關文章

擋風玻璃檔視線⁉️

如果發現擋風玻璃抹完冇耐就開始濛,或者落雨用水撥撥極都好似冇乜用嘅話可能就係你架車嘅擋風玻璃油膜或者鍍膜出咗問題/過期等,記得盡快重新施工,因為會影響到行車安全㗎!

我哋都有得做玻璃鍍膜㗎!來自德國嘅Autotriz V5玻璃鍍膜

✅極高耐用性

✅超強防水功能

✅有效跣走擋風玻璃上水分

✅嶄新納米技術

✅削減夜間眩光

今日起幫你愛車嘅擋風玻璃增加一層保護令行車時更安全啦!

Leave a Reply