INFORMATION

相關文章

落雨?其實落雨又有乜好怕喎

每逢雨季都令一眾車主非常頭痕,對於強迫症來講仲非常「炆憎」,一條條嘅雨水痕非常「un眼」,不過鍍膜嘅出現就解決咗唔少嘅煩惱喇!

來自德國嘅Autotriz V5玻璃鍍膜
– 極高耐用性
– 超強防水功能
– 低速(60km/h)下仍能跣走擋風玻璃上水分
– 嶄新納米技術
– 有效削減夜間眩光,帶來卓越嘅光學清晰
– 雨中駕駛更安全

Leave a Reply